photo

A marvel of ants - Bence Máté

Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year - Bence Máté won met zijn foto van een kolonie bladsnijdersmieren (leafcutter ants) in actie, in beeld gebracht met het effect van een schaduwspel dat zich aftekent tegen het groene blad waar de mieren aan werken. De 'Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year' wedstrijd wordt georganiseerd door het Natuurhistorisch Museum (Londen) en BBC Wildlife Magazine.

Herinneringen op Linnen

Foto's laten drukken op doek, binnen de paar dagen heb je ze...

Tags: 

Wild Apricot Blog : 4 Ways to Search Flickr by Color

We’ve talked before about how to find Flickr photographs you can use on your website or blog, with a number of good online tools that search Flickr for Creative Commons-licensed images based on tags or keywords. But here’s another (more colorful) way to go about finding the pictures you need: search by color!

Pagina's

Subscribe to photo