Usabilityweb » Blog Archive » IKEA haar slimme toepassing van MBTI principes

Hierdoor kunnen we vier soorten website bezoekers onderscheiden: Competitieve bezoekers nemen snel besluiten op basis van feiten. Spontane bezoekers nemen snel besluiten op basis van gevoel. Humanistische bezoekers nemen langzaam besluiten op basis van gevoel. Methodische bezoekers nemen langzaam besluiten op basis van feiten

Reactie toevoegen